Guava Shop

For the Hawaii Lover

$85.00

For the coconut, Hawaii, sunshine, trade winds, sea side lover. 

This Box Includes - 

Cultivate Hawaii Waimea Tea Towel

Aloha Aina Coconut Lotion

Shaka Coconut Soap

Bradley & Lily Mini Pineapple Notebook

Pu'u O Hoku Ranch Raw Local Honey, 4.5 oz.

Pu'u O Hoku Ranch Dried Apple Bananas